1. Siseelektritööd

  • Uute elektripaigaldiste ehitamine korter- ja eramajadesse, kontoritesse ja tootmisruumidesse.
  • Vanade elektripaigaldiste rekonstrueerimine.
  • Vanalt pingelt 3x220 V uuele 3x400 V kompleksse ülemineku tagamine.

2. Väliselektritööd

  • Kuni 35kV pingega õhuliinide ja maakaabelliinide paigaldamine, alajaamade ehitamine.
  • Ajutiste elektriliinide ehitamine ehitusplatside jaoks, ajutiste alajaamade paigaldamine.
  • Tänavavalgustusliinide rajamine.

3. Avarii- ja hooldustööd

Ükskõik millise elektripaigaldise heas töökorras hoidmiseks on vajalik kvalifitseeritud järelevalve ja hooldus. Meie pakume kõigi meie tegevusvaldkonda kuuluvate elektripaigaldiste kompleksset hooldust.